КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 49 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 64 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 29   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 57 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 28   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 38 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 27   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 26 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 26   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 30 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 23   |   1

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 37 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 22   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 34 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 19   |   0

24 ЦАГТ: 23 хүн ковидоор өвчилсөн нь батлагдлаа

2022 оны 09 сарын 18   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 42 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 16   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 63 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 15   |   0

ДЭМБ: Ковид-19 цар тахлын төгсгөл ойртож байна

2022 оны 09 сарын 15   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 55 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 14   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 67 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 13   |   1

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 42 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 09   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 44 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 08   |   0
Top