Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3511 3531 3511 3521
-3.3 (-0.1%)
EUR 3800 3897 3800 3881
8.5 (0.2%)
CNY 510.2 517.5 510.2 515.4
0.2 (0.0%)
RUB 40.8 51.8 41.7 50.8
-0.4 (-0.8%)
JPY 26.08 26.76 26.18 26.66
-0.3 (-1.0%)
GBP 4309 4426 4326 4409
10.6 (0.2%)
CHF 3790 3917 3806 3901
-5.2 (-0.1%)
KRW 2.6 2.78 2.7 2.76
0.0 (0.0%)
HKD 444.9 450.9 446.7 449.1
-0.4 (-0.1%)
AUD 2318 2414 2327 2404
8.7 (0.4%)
CAD 2569 2636 2579 2625
17.9 (0.7%)
SGD 2617 2686 2627 2675
0.3 (0.0%)
NZD 2163 2258 2172 2249
5.0 (0.2%)
XAU 222286.78 222286.78 222286.78 222286.78
1,229.1 (0.6%)
XAG 2570.59 2570.59 2570.59 2570.59
73.2 (2.8%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,511.00 3,521.00 3,511.00 3,531.00
0.0 (0.0%)
EUR 3,795.00 3,877.00 3,795.00 3,893.00
0.0 (0.0%)
GBP 4,322.00 4,405.00 4,322.00 4,423.00
0.0 (0.0%)
RUB 43.90 48.90 41.71 49.50
-0.4 (-0.8%)
CNY 509.50 514.50 509.50 517.00
0.2 (0.0%)
KRW 2.6900 2.7600 2.6900 2.7700
0.0 (0.0%)
CAD 2,580.00 2,626.00 2,570.00 2,637.00
0.0 (0.0%)
NZD 2,173.00 2,250.00 2,164.00 2,259.00
0.0 (0.0%)
AUD 2,328.00 2,405.00 2,319.00 2,415.00
0.0 (0.0%)
JPY 26.18 26.65 26.18 26.76
-0.3 (-1.0%)
HKD 447.00 449.00 445.00 451.00
-0.4 (-0.1%)
SGD 2,628.00 2,676.00 2,617.00 2,687.00
0.0 (0.0%)
CHF 3,804.00 3,899.00 3,789.00 3,899.00
0.0 (0.0%)
AUG 221,902.00 0 0 0 0
AGG 2,676.41 0 0 0 0
SEK 331.00 349.00 328.00 349.00
-3.3 (-1.0%)
TRY 174.00 194.00 172.00 202.00
-0.6 (-0.3%)
THB 101.00 105.50 99.00 106.60
0.0 (0.0%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Хаан банк 3511 3531 3511 3521
Худалдаа Хөгжил 3,511.00 3,521.00 3,511.00 3,531.00
Top