Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3416 3443 3416 3426
0.9 (0.0%)
EUR 3538 3639 3538 3624
-9.0 (-0.3%)
CNY 485.4 495.1 485.4 493.1
3.6 (0.7%)
RUB 48.3 64.3 49.2 63
-1.1 (-1.9%)
JPY 24.54 25.25 24.64 25.14
-0.4 (-1.6%)
GBP 4093 4213 4109 4197
-15.6 (-0.4%)
CHF 3571 3703 3585 3689
-29.7 (-0.8%)
KRW 2.43 2.67 2.52 2.65
-0.0 (-1.5%)
HKD 435.5 443.7 437.3 442
0.6 (0.1%)
AUD 2244 2344 2253 2334
-28.0 (-1.2%)
CAD 2474 2542 2484 2532
-26.5 (-1.0%)
SGD 2484 2553 2494 2542
-8.1 (-0.3%)
NZD 2115 2213 2123 2205
-23.6 (-1.1%)
XAU 204766.21 204766.21 204766.21 204766.21
-3,071.1 (-1.6%)
XAG 2370.7 2370.7 2370.7 2370.7
-35.2 (-1.4%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,416.00 3,426.00 3,416.00 3,443.00
0.0 (0.0%)
EUR 3,539.00 3,627.00 3,539.00 3,638.00
0.0 (0.0%)
GBP 4,109.00 4,201.00 4,097.00 4,214.00
0.0 (0.0%)
RUB 48.10 60.30 48.10 60.30
-0.7 (-1.3%)
CNY 487.50 493.50 487.50 495.00
-1.8 (-0.4%)
KRW 2.5600 2.6500 2.4700 2.6500
-0.1 (-1.9%)
CAD 2,481.00 2,539.00 2,474.00 2,547.00
0.0 (0.0%)
NZD 2,115.00 2,209.00 2,109.00 2,216.00
0.0 (0.0%)
AUD 2,248.00 2,343.00 2,241.00 2,350.00
0.0 (0.0%)
JPY 24.74 25.24 24.69 25.32
-0.3 (-1.3%)
HKD 436.00 444.00 435.00 445.00
-0.0 (-0.0%)
SGD 2,490.00 2,548.00 2,478.00 2,558.00
0.0 (0.0%)
CHF 3,584.00 3,682.00 3,570.00 3,682.00
0.0 (0.0%)
AUG 194,811.04 0 0 0 0
AGG 2,475.50 0 0 0 0
SEK 312.00 337.00 310.00 337.00
-1.9 (-0.6%)
TRY 174.00 195.00 172.00 203.00
0.0 (0.0%)
THB 95.30 99.70 93.40 100.70
-0.9 (-1.0%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Хаан банк 3416 3443 3416 3426
Худалдаа Хөгжил 3,416.00 3,426.00 3,416.00 3,443.00
Top