Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3172 3198 3172 3182
1.0 (0.0%)
EUR 3182 3348 3182 3335
-6.8 (-0.2%)
CNY 466 478.8 466 476.9
-0.6 (-0.1%)
RUB 44 59.4 44.9 58.3
0.1 (0.2%)
JPY 23.09 24.14 23.18 24.05
-0.3 (-1.2%)
GBP 3764 3950 3779 3934
-10.9 (-0.3%)
CHF 3249 3445 3262 3431
-3.1 (-0.1%)
KRW 2.28 2.53 2.36 2.51
-0.0 (-0.4%)
HKD 401.4 411.2 403.1 409.5
0.1 (0.0%)
AUD 2143 2311 2152 2302
2.3 (0.1%)
CAD 2420 2534 2429 2524
-4.2 (-0.2%)
SGD 2259 2361 2268 2351
-3.8 (-0.2%)
NZD 1926 2092 1934 2083
-8.6 (-0.4%)
XAU 191277.18 191277.18 191277.18 191277.18
-1,232.3 (-0.7%)
XAG 1962.09 1962.09 1962.09 1962.09
-9.8 (-0.5%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,172.00 3,182.00 3,172.00 3,198.00
0.0 (0.0%)
EUR 3,204.00 3,306.00 3,204.00 3,316.00
0.0 (0.0%)
GBP 3,802.00 3,911.00 3,791.00 3,923.00
0.0 (0.0%)
RUB 42.00 57.70 42.00 57.70
0.1 (0.2%)
CNY 468.50 476.50 468.50 478.00
-0.6 (-0.1%)
KRW 2.4000 2.4900 2.3200 2.4900
-0.0 (-0.4%)
CAD 2,448.00 2,516.00 2,441.00 2,524.00
0.0 (0.0%)
NZD 1,959.00 2,046.00 1,953.00 2,052.00
-1.0 (-50.0%)
AUD 2,179.00 2,269.00 2,172.00 2,276.00
0.0 (0.0%)
JPY 23.32 23.96 23.27 24.03
-0.3 (-1.2%)
HKD 402.00 412.00 401.00 413.00
0.1 (0.0%)
SGD 2,285.00 2,346.00 2,274.00 2,355.00
0.0 (0.0%)
CHF 3,287.00 3,397.00 3,274.00 3,397.00
0.0 (0.0%)
AUG 182,272.73 0 0 0 0
AGG 2,111.03 0 0 0 0
SEK 299.00 326.00 297.00 326.00
-1.0 (-0.3%)
TRY 168.00 190.00 166.00 198.00
0.3 (0.2%)
THB 87.60 92.20 85.80 93.10
-0.5 (-0.6%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Хаан банк 3172 3198 3172 3182
Худалдаа Хөгжил 3,172.00 3,182.00 3,172.00 3,198.00
Top