Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,374.00 3,382.00 3,374.00 3,398.00
0.0 (0.0%)
EUR 3,636.00 3,714.00 3,636.00 3,733.00
0.0 (0.0%)
GBP 4,254.00 4,333.00 4,254.00 4,355.00
0.0 (0.0%)
RUB 34.60 39.10 32.87 39.60
0.0 (0.0%)
CNY 465.50 468.80 465.50 471.10
-0.2 (-0.0%)
KRW 2.4700 2.5300 2.3800 2.5600
-0.0 (-1.2%)
CAD 2,462.00 2,505.00 2,452.00 2,518.00
0.0 (0.0%)
NZD 2,035.00 2,108.00 2,027.00 2,119.00
0.0 (0.0%)
AUD 2,229.00 2,302.00 2,220.00 2,314.00
0.0 (0.0%)
JPY 21.52 21.85 21.46 21.96
-0.2 (-0.9%)
HKD 432.00 434.00 430.00 436.00
0.3 (0.1%)
SGD 2,490.00 2,534.00 2,480.00 2,547.00
0.0 (0.0%)
CHF 3,671.00 3,763.00 3,656.00 3,763.00
0.0 (0.0%)
AUG 260,999.41 0 0 0 0
AGG 3,009.44 0 0 0 0
SEK 308.00 323.00 299.00 323.00
-1.8 (-0.6%)
TRY 101.00 108.00 100.00 112.00
-0.2 (-0.2%)
THB 91.70 95.60 89.90 96.60
-0.2 (-0.2%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Худалдаа Хөгжил 3,374.00 3,382.00 3,374.00 3,398.00
Top