Валютын ханш

Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,448.00 3,458.00 3,448.00 3,468.00
0.0 (0.0%)
EUR 3,586.00 3,665.00 3,586.00 3,680.00
0.0 (0.0%)
GBP 4,148.00 4,229.00 4,148.00 4,246.00
0.0 (0.0%)
RUB 34.10 37.20 32.40 37.70
0.1 (0.2%)
CNY 470.00 474.00 470.00 475.20
-0.1 (-0.0%)
KRW 2.5200 2.5800 2.4300 2.5900
0.0 (0.0%)
CAD 2,500.00 2,545.00 2,490.00 2,555.00
0.0 (0.0%)
NZD 2,000.00 2,075.00 1,992.00 2,083.00
0.0 (0.0%)
AUD 2,146.00 2,222.00 2,146.00 2,231.00
0.0 (0.0%)
JPY 22.96 23.34 22.96 23.43
0.1 (0.6%)
HKD 440.00 442.00 438.00 444.00
-0.1 (-0.0%)
SGD 2,495.00 2,539.00 2,485.00 2,549.00
0.0 (0.0%)
CHF 3,714.00 3,806.00 3,699.00 3,806.00
0.0 (0.0%)
AUG 202,362.25 0 0 0 0
AGG 2,229.33 0 0 0 0
SEK 305.00 320.00 296.00 320.00
-1.0 (-0.3%)
TRY 121.00 130.00 120.00 135.00
-0.4 (-0.3%)
THB 91.30 95.10 89.50 96.10
-0.1 (-0.1%)
Валют Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах

Монгол банк

Валют
Хаалтын ханш Өөрчлөлт

Хөрвүүлэх

Харьцуулах

Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
Худалдаа Хөгжил 3,448.00 3,458.00 3,448.00 3,468.00
Top