НДЕГ: Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллагуудыг хамтран ажиллахыг урьж байна

2023 оны 10 сарын 04

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгосон үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй компаниудыг нийгмийн даатгалын сангийн нэхэмжилсэн өр төлбөрт хүлээн авсан хөрөнгүүдийг худалдан борлуулах үйл ажиллагаанд хамтран ажиллахыг урьж байна.

Top